“Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” – ogólnie o podręczniku

“Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” – ogólnie o podręczniku

Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” to podręcznik wydany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (https://www.taniaksiazka.pl/historia-podrecznik-liceum-i-technikum-klasa-3-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-jaroslaw-czubaty-p-1543271.html), przeznaczony do nauki historii w trzecich klasach liceum oraz techników. Autorami podręcznika są Jarosław Czubaty oraz Piotr Szlanta. “Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” pozwala poznać uczniom szkół ponadpodstawowych fascynującą historię Polski, jak również Europy od roku 1815, aż do okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Zalety podręcznika “Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe”

Zaletami tego podręcznika, które należy wyróżnić są przede wszystkim:

  • świetne materiały graficzne takie jak: mapy, diagramy, wykresy, rysunki oraz fotografie, które pozwolą uczniom na lepsze zrozumienie omawianych treści historycznych,
  • duża ilością poleceń, które towarzyszą różnym elementom podręcznika, pozwoli ukształtować uczniom ich umiejętności historyczne,
  • ramki słownikowe, które wyjaśnią młodzieży najważniejsze terminy oraz pojęcia historyczne,
  • oś czasu, która porządkuje najważniejsze zagadnienia omawiane na lekcji.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne


Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) jest jednym z najstarszych wydawnictw w Polsce, które zostało założone w 1945 roku. WSiP specjalizuje się w publikacjach między innymi: kart pracy, atlasów, repetytoriów, zeszytów ćwiczeń oraz podręczników szkolnych. Wydawnictwo gwarantuje najwyższą jakość swoich publikacji, dzięki pieczołowitej współpracy z różnymi: naukowcami, metodykami oraz ekspertami. WSiP wydaje takie serie, jak między innymi: “Nowi Tropiciele”, “Effekt” oraz “Nowe Zrozumieć Tekst”.

Read More
Historia

Historia

Wydawnictwo WSiP prezentuje pozycje: Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe  autorstwa Jarosława Czubaty, Piotra Szlanty.

Książka zawiera treści, które zostały opracowane zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej nauczania historii  w zakresie podstawowym na etapie kształcenia szkół ponadpodstawowych. Zostały one przedstawione w sposób przystępny dla młodzieży. Przejrzysta i czytelna struktura podręcznika ułatwia owocne korzystanie z publikacji.

Co znajdziemy w książce?


Podręcznik został podzielony tematycznie na 7 działów, w ramach których omawiane są zagadnienia z zakresu dziejów Europy, Polski i świata w XIX wieku. Treści zostały zredagowane prostym i zrozumiałym przez młodych ludzi językiem. Najważniejsze wiadomości zostały dodatkowo wyróżnione w tekście tak by uczeń mógł szybko odszukać potrzebne informacje. Zastosowano osie czasu, na których zaznaczone są wydarzenia historyczne omawiane podczas lekcji. Nowoczesne dla  młodzieży infografiki ilustrują niezbędne do zapamiętania treści.  Na końcu każdego tematu zastosowano polecenia kontrolne dające możliwość samodzielnej weryfikacji aktualnego poziomu opanowania wymaganego materiału by uzupełnić w porę ewentualne braki wiedzy potrzebnej do zdania matury z historii. Książka zawiera liczne teksty źródłowe wraz z poleceniami co kształci u ucznia umiejętności: czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania i selekcji informacji, logicznego myślenia. Są one niezbędne do zdania egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu.

Głównym celem podręcznika jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do zdawania egzaminu dojrzałości z historii na poziomie podstawowym po to, by pogłębiać swoje zainteresowania w tej dziedzinie na studiach wyższych. Może być wykorzystany jako narzędzie do pracy własnej z książką jak i do zajęć grupowych podczas kółka historycznego pozalekcyjnego. Atrakcyjna dla młodych ludzi szata graficzna podręcznika czyni naukę przyjemniejszą i efektowniejszą. 

 

Read More