Historia

Historia

Wydawnictwo WSiP prezentuje pozycje: Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe  autorstwa Jarosława Czubaty, Piotra Szlanty.

Książka zawiera treści, które zostały opracowane zgodnie z wymogami aktualnej podstawy programowej nauczania historii  w zakresie podstawowym na etapie kształcenia szkół ponadpodstawowych. Zostały one przedstawione w sposób przystępny dla młodzieży. Przejrzysta i czytelna struktura podręcznika ułatwia owocne korzystanie z publikacji.

Co znajdziemy w książce?


Podręcznik został podzielony tematycznie na 7 działów, w ramach których omawiane są zagadnienia z zakresu dziejów Europy, Polski i świata w XIX wieku. Treści zostały zredagowane prostym i zrozumiałym przez młodych ludzi językiem. Najważniejsze wiadomości zostały dodatkowo wyróżnione w tekście tak by uczeń mógł szybko odszukać potrzebne informacje. Zastosowano osie czasu, na których zaznaczone są wydarzenia historyczne omawiane podczas lekcji. Nowoczesne dla  młodzieży infografiki ilustrują niezbędne do zapamiętania treści.  Na końcu każdego tematu zastosowano polecenia kontrolne dające możliwość samodzielnej weryfikacji aktualnego poziomu opanowania wymaganego materiału by uzupełnić w porę ewentualne braki wiedzy potrzebnej do zdania matury z historii. Książka zawiera liczne teksty źródłowe wraz z poleceniami co kształci u ucznia umiejętności: czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania i selekcji informacji, logicznego myślenia. Są one niezbędne do zdania egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu.

Głównym celem podręcznika jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do zdawania egzaminu dojrzałości z historii na poziomie podstawowym po to, by pogłębiać swoje zainteresowania w tej dziedzinie na studiach wyższych. Może być wykorzystany jako narzędzie do pracy własnej z książką jak i do zajęć grupowych podczas kółka historycznego pozalekcyjnego. Atrakcyjna dla młodych ludzi szata graficzna podręcznika czyni naukę przyjemniejszą i efektowniejszą. 

 

Read More