Air Wick Airwickel Paradretr Ref 19Ml

12,95 

Opis

Air Wick Airwickel Paradretr Ref 19Ml

Informacje z opakowania produktu:Air Wick Wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza Kokos i kwiat migdałowca 19 ml5 poziomów intensywności zapachu75 dni zapachu** przy najniższym poziomie zużycia przez 12 godzin dziennieZachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania. Sposób użycia: 1. Zdejmij plastikową nakrętkę z wkładu. 2. Umieść wkład w dolnej części wtyczki, aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że wkład cały czas znajduje się w pozycji pionowej. 3. Umieść wtyczkę w gniazdku. 4. Aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność zapachu, przekręć tarczę na górze wtyczki. Możesz wybierać pomiędzy 5 różnymi poziomami intensywności zapachu, aby w pełni odpowiadały Twoim potrzebom. Największy znak = największa intensywność. 5. Aby wymienić wkład, wyłącz urządzenie i wyjmij je z gniazdka. Pociągnij buteleczkę w dół, aby ją wyciągnąć.Przechowywać w temperaturze otoczeniaPrzed użyciem zapoznaj się ze środkami ostrożności i instrukcją, które zachowaj. Zachowaj opakowanie zewnętrzne. ZAWSZE WYJMIJ WTYCZKĘ Z KONTAKTU PRZED WŁOŻENIEM LUB WYJĘCIEM WKŁADU. NIE UMIESZCZAJ W MIEJSCACH, W KTÓRYCH WTYCZKA JEST NARAŻONA NA UDERZENIA. Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, należy wyłączyć zasilanie w gnieździe przed jego usunięciem. Nie stosuj przedłużaczy lub listew zasilających. Stosuj wewnątrz pomieszczeń. TRZYMAJ W POZYCJI PIONOWEJ. Nie obsługuj mokrymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Produkt nie powinien być używany bez przerwy, zawsze wyłączaj go na noc. Podczas używania produktu upewnij się, że w odległości 50 cm nad i wokół wkładu nie znajdują się żadne przedmioty. Nie blokuj przepływu powietrza wtyczki. Nie używaj w małych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Nie umieszczaj na otwartym słońcu lub w okolicy źródeł ciepła. Nie umieszczaj na polerowanych, malowanych lub plastikowych powierzchniach. UŻYWAJ WKŁADÓW DO ODŚWIEŻACZY AIR WICK WYŁĄCZNIE Z WTYCZKAMI AIR WICK. UŻYWANIE WKŁADÓW INNYCH PRODUCENTÓW MOŻE DOPROWADZIĆ DO EMISJI TOKSYN LUB SPOWODOWAĆ POŻAR. URZĄDZENIE NIE MOŻE BYĆ UŻYWANE BEZ NADZORU NAD DZIEĆMI ANI OSOBAMI O OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCIACH PSYCHORUCHOWYCH.Air Wick Elektryczny odświeżacz powietrza o zapachu Kokos i kwiat migdałowca. Uwaga. Zawiera: Dihydromicernol Linalol Tetrahydro-2-Izobutylo-4-metylopiran-4-ol, mieszanina izomerów (cis i trans). Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawiera: Coumarin, dl-Limonene, dl-Citronellol, alpha-Hexylcinnamaldehyde, Geraniol, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (mieszanina izomerów), 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8,-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, cis-3-Hexenyl salicylate, Anethole (nieokreślony izomer), Cinnamaldehyde, Linalool. Może powodować reakcję alergiczną. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.Kraj produkcji – UEData ważności: 2 lata od daty produkcji na opakowaniu.19 mlZawieszkaReckitt Benckiser (Poland) S.A.ul. Okunin 105-100 Nowy Dwór Mazowieckitel.: 22 765 95 00W przypadku pytań skontaktuj się z nami:www.airwick.plInfolinia: 801115111, 22 541 91 15 (od 9 do 17)

eveline cosmetics celebrities eyeliner, kosz na śmieci do kuchni 60l, mała dynia, słoik na weki, liquid blue, szampon przeciw siwieniu dla kobiet, spirytus do nalewki, szczotki do czyszczenia butelek, proszek do dywanów na sucho, gyros przepis sałatka, preparat na mole rossmann, roladki z ciasta francuskiego, tytan aktywna piana, bavaria porcelana sygnatury, kieliszki do wina rodzaje, co na swieta wielkanocne

yyyyy

Air Wick Odświeżacze powietrza