Domestos Kostka Duo Power5 Ocean 2X55G

11,86 

Opis

Domestos Kostka Duo Power5 Ocean 2X55G

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu : Domestos Power 5 Ocean Kostka toaletowa 2 x 55 g1. Czyszcząca piana2. Ochrona przed osadzaniem się kamienia3. Długotrwały zapach4. Połysk5. HigienaSposób użycia:- Zawieś kostkę na obrzeżu muszli toaletowej upewniając się, że jest w zasięgu wody.- Pozostałe kostki przechowuj w oryginalnym opakowaniu.>30% anionowe środki powierzchniowo czynne,<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne,kompozycja zapachowa,węglowodory aromatyczne,fosforany,Limonene,Linalool,CitralPrzechowywać w temperaturze otoczeniaDomestos Power 5 Ocean Kostka Toaletowa: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych. Zawiera: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM LAURYL SULFATE.Opakowanie – Nadające się do recyklingu2 x 55 gZawieszkaUnilever Polska Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 13402-305 Warszawa801 610 610www.unilever.com

total quartz ineo long life 5w30, preparaty na szerszenie, zestawy dla mężczyzn, naczynia do lasagne, gadżety do gotowania, pomadki do ust ochronne, spray do usuwania naklejek, dywaniki samochodowe passat b5, składana butelka na wodę, rozłożenie sztućców przy stole, w jakiej temperaturze piec mięso

yyyyy

Domestos Chemia gospodarcza